Ishrana

 

Korisnicima se obezbeđuje ishrana u skladu sa principima zdrave ishrane u starosti i u zavisnosti od njihovog zdravtsvenog stanja, navika, potreba, verskih ubeđenja i to kroz pet obroka: doručak, užina, ručak, užina, večera.

Hrana se servira u trepezariji, osim za zavisne korisnike, usled nemogućnosti ili bolesti, kada je neophodna pomoć pri hranjenju od strane medicinske sestre, odnosno negovateljice.