Aktivnosti

 

U domu organizujemo proslave rođendana, slava i praznika, odlazak na izlete u dogovoru sa korisnikom i po njihovoj želji. Socijalni radnik osmišljava dnevno organizovanje korisnika u kulturno zabavnim sekcijama i pomaže da se što lakše adaptira na uslove života u ustanovi socijalne zaštite. A naš zadatak je da Vam pomognemo da Vaše vreme iskoritite u zanimljivim aktivnostima i interesantnim sadržajima.